NoS Dialogen

Analyseer de dialogen

Analyseer de dialogen en ontdek welke NoS-thema’s aan bod komen en hoe een filosofisch gesprek kan verlopen. Geef aandacht aan volgende elementen.

1. Inhoud

 • Standpunten: Welke standpunten worden naar voor gebracht?  Worden ze beargumenteerd? Gaat het soms over ‘wat moet’? Zijn er contrasterende standpunten? Worden deze contrasten opgelost? Hoe?
 • Concreet en abstract: Verandert het niveau van abstractie tijdens het verloop van de dialoog? Hoe precies?
 • Inzichten: Tot welke inzichten komt de groep? Welke zijn specifiek voor wetenschap? Welke zijn algemener?
 • NoS-vragen en -vingers: Gaat de dialoog over NoS? Waarom? Verbindt de dialoog verschillende NoS-vragen? Ook verschillende NoS-vingers?

2. Deelnemers

 • Interventies: Wat soort interventies doen de deelnemers, spontaan of na vraag van de gespreksleider? (eigen standpunt geven, andere deelnemer tegenspreken, standpunten van anderen samenbrengen, voorbeeld geven, eigen kennis gebruiken om argument te staven, logica gebruiken, concept definiëren, conclusie formuleren, …)
 • Evolutie: Veranderen sommige deelnemers van idee? Zijn er deelnemers die altijd bij hun standpunt blijven?

3. Gespreksleider

 • Acties: Welke acties doet de gespreksleider? Waarom doet hij/zij dat volgens jou?
 • Verbetering: Wat kon de gespreksleider beter (niet) doen?

Suggesties voor dialoogontwerp

Studenten ontwerpen en analyseren een eigen authentieke dialoogstrip.

 1. Voer een filosofisch gesprek uit met je medestudenten (of met leerlingen) vertrekkend vanuit een NoS-vraag, met geluidsopname. Vergeet niet om van tevoren te kiezen welke student gespreksleider is!
 2. Luister naar de opname. Identificeer de belangrijkste standpunten en argumenten, samen met de acties van de gespreksleider.
 3. Ontwerp slide(s) om de dialoog visueel voor te stellen, met personnages en tekstballonnen die verschijnen.
 4. Analyseer de dialoog, in het bijzonder de acties van de gespreksleider. Wat kon beter?

 

Hier vindt u uitgeschreven dialogen over de diverse NoS-vingers

Gebruik
Deze dialogen zijn georganiseerd op basis van een centrale NoS-vinger, maar andere thema’s komen ook aan bod.
Je kan deze dialogen gebruiken:

 1. Om te zien en tonen hoe een echte dialoog in de klas zou kunnen verlopen.
 2. Voor een analyseoefening: Wat gebeurt er in de dialoog? Wat kon beter?
 3. Als inspiratie voor een ontwerpoefening:  de studenten ontwerpen en analyseren een eigen authentieke dialoogstrip.

Authenticiteit

Deze dialogen zijn ontworpen op basis van echte gesprekken met studenten van de lerarenopleding, leerlingen 1ste graad secundair onderwijs en docenten van de lerarenopleiding.  Soms is de gespreksleider een docent, soms een student.
Ze zijn dus geen ‘good practices’ maar authentiek materiaal om te gebruiken in de les.