Wetenschapsreflex leermateriaal: wetenschapper

Wat?
Mensen voeren allerlei soorten beroepen uit. Zo zijn er ook ‘onderzoekers’. Maar wat typeert een onderzoeker? Wat doet die allemaal? Hoe gaat die precies te werk? … Centraal in de inleiding staat de vraag: Wat doet een onderzoeker?

Waarom?
Een goede start ter verkenning van de 10 NoS-vingers.

Wie?
LaO 3de graad, SO alle graden

Hoe?
De studenten / leerlingen beantwoorden deze vraag door een paspop aan te kleden die een onderzoeker voorstelt. Ze kleden de paspop aan met post-its waarop ze noteren wat ze denken dat een onderzoeker doet. De leerlingen kunnen in kleine groepjes brainstormen, maar ze kunnen ook individueel over de centrale vraag nadenken. Ze noteren op 3 post-it's telkens een antwoord op de vraag. Vervolgens delen ze deze antwoorden met de rest van de klas. Als leerkracht zorg je tijdens deze voorstelling voor een groepering van de antwoorden, zodat aspecten gevormd worden van ‘onderzoek’ als activiteit.
De paspop met post-its blijft in de klas, zodat hierop kan teruggekomen worden tijdens de opdrachten en het slot.