Wetenschapsreflex leermateriaal: voetsporen

Wat?
Dag in dag uit zien en ervaren we onze omgeving.
Opvallend is dat verschillende mensen hetzelfde kunnen observeren maar toch verschillend interpreteren.
Wat zorgt ervoor dat we indrukken bepaalde betekenissen geven?

Waarom?
Een goede start ter verkenning van de 10 NoS-vingers.

Wie?
LaO 3de graad, SO alle graden

Hoe?
De leerlingen krijgen een eerste tekening te zien. Ze verwoorden de concrete situatie die zich daarbij volgens hen afspeelt. Daarna wordt informatie toegevoegd in de vorm van een tweede (en later derde) afbeelding. Telkens gaan de leerlingen verder beschrijven wat ze precies zien. Het uitdagende aan deze opdracht is dat leerlingen loskomen van de spontane interpretatie vanuit hun eigen voorkennis.