Wetenschapsreflex leermateriaal: materie

Materie

Wat?
De vraag naar de bouw van de materie staat niet alleen centraal in de wetenschapsgeschiedenis, ze vormt ook een centrale leerlijn in het natuurwetenschappelijk curriculum voor de leerling. Doorheen de geschiedenis hebben mensen hierover ver diverse theorieën geformuleerd.
Hoewel we vandaag met verschillende instrumenten steeds nauwkeuriger kunnen inzoomen op materie, blijven modellen centraal in wetenschap.

Waarom?
Creativiteit, onzekerheid en veranderlijkheid, historisch-sociale context, empirie, objectiviteit vs. subjectiviteit

Wie?
Afhankelijk van de keuze van materialen en activiteiten:
LaO 3de graad; SO 1ste, 2de of 3de graad

Hoe?
Leerlingen reflecteren over de creativiteit van de materiedenkers door verschillende van hun materie-ideeën te tekenen. Door deze ideeën chronologisch te ordenen en te koppelen aan de materie-denkers reflecteren leerlingen over diversiteit, veranderlijkheid en de rol van de historische context in wetenschap.