Wat is NoS?

The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing.

Hoe werkt wetenschap? Wat doet een wetenschapper? Denken over wetenschap is uitdagend. Er leven bij leerlingen en studenten vele misverstanden over wetenschappen.

Dit zijn misverstanden zoals:

  • Omdat er een wetenschapper is die zegt dat melk drinken ongezond is, drink ik geen melk meer. 
  • Omdat er onenigheid is tussen wetenschappers omtrent de evolutietheorie, is deze verkeerd.
  • Vandaag is het zo warm dat het broeikaseffect zeker bestaat. 
  • Wie rookt, sterft zeker aan kanker.

Aandacht voor Nature of science laat toe deze misverstanden te thematiseren en uit de wereld te helpen (bron). Eenvoudigweg heeft “nature of science” betrekking op het “weten over (wetenschappelijk) weten”. Als men inzicht heeft in nature of Science weet men immers hoe een wetenschapper iets kan weten en hoe betrouwbaar die wetenschappelijke kennis is. Men heeft dan inzicht in ‘het epistemologische statuut’ van wetenschappelijke kennis.

Nature of science omvat 10 aspecten, we noemen dit de 10 NoS-vingers.