Over ons

De Wetenschapsreflex-methodiek is ontwikkeld om leerlingen uit het lager en secundair en studenten uit de lerarenopleiding te laten reflecteren over wetenschap. We ontwikkelen een didactiek geïnspireerd op dialogische gesprekstechnieken die de lerarenopleider en de aspirant-leraar zal toelaten reflectie bij lerenden op te wekken. 
Dit project van School of education liep van september 2014 tot september 2016

Het project wordt gecoördineerd vanuit de secundaire lerarenopleiding van Odisee-Brussel 
Coördinator: Jelle De Schrijver (Jelle.deschrijver@odisee.be
Medewerkers: Jan Sermeus en Eef Cornelissen

Partners zijn: 
VIVES, studiegebied Onderwijs, EC Onderwijsinnovatie, Onderzoekslijn ‘Wetenschappelijk denken’  
Stephanie Vervaet, Remko Meys, Kristof Van De Keere

UCLL, Departement Lerarenopleiding BASO, expertisecel Art of Teaching 
Laura Tamassia, Renaat Frans, Claudia Vandebeek

De ontwikkeling gebeurde in samenwerking met het Gents Universitair Museum en het Koninklijk Belgisch Museum voor Natuurwetenschappen

Odisee Vives UC Leuven Limburg Art of teaching School of education School of education