Wetenschap & ethiek

Wetenschappers moeten er bewust van zijn dat de huizen die zij bouwen eenmaal door anderen zullen bewoond worden. (Ludwik Hirszfeld, Pools auteur en wetenschapper, 1884-1954)

Is wetenschappelijke kennis goed of slecht? Of gaat het erom hoe we deze wetenschappelijke inzichten en kennis inzetten in de dagelijkse wereld waarbij toepassingen een positieve of negatieve invloed hebben op de mens? 

Boem

De kennis van atomen en atoomsplitsing is neutraal. Maar de kennis wordt op een destructieve wijze ingezet bij het bouwen van een atoombom. Is dat nog positief?

Extra voorbeeld waarbij maatschappij de grenzen stelt aan onderzoek bv. Bij genetische manipulatie?