Historische & culturele context

De wetenschap heeft geen vaderland, maar de geleerde moet er een hebben. (19de eeuwse Louis Pasteur)

De historische en culturele context hebben een invloed op wetenschap. Wetenschappers doen aan onderzoek in een ruimere culturele context. Elementen uit deze context  - politiek, economie, religie, ... – hebben een invloed op de keuze en de uitvoering van onderzoek.

 

Ruimte

De focus in het Amerikaanse ruimte-onderzoek in de jaren ‘60 en de hiermee gepaard gaande ontdekkingen op het vlak van materiaal- en bouwkunde waren sterk gestimuleerd door de politieke ambitie van de Verenigde Staten de Russische spoetnikraket te overtreffen.

Het internet is ontstaan als een middel om snelle, geheime en veilige gegevensoverdracht mogelijk te maken binnen het Amerikaanse leger. De grondslag voor het internet was dus een ontwikkeling vanuit een dienst van het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Een ander voorbeeld is het feit dat er veel middelen gaan naar fundamenteel onderzoek dat bezig is met het bijdragen aan het genezen van bepaalde ziektes die ons als mens bedreigen, en dat er daardoor binnen die tak van de geneeskunde sterke vooruitgang wordt geboekt.

Kernonderzoek in België is sterk verbonden met de geschiedenis van de tweede wereldoorlog. De Congolese mijn van Shinkolobwe had 80% van het uranium geleverd dat werd gebruikt voor het Manhattan Project. De Amerikanen hadden in ruil daarvoor beloofd de Belgen te assisteren bij hun kernonderzoek. Het NFWO had in 1945-1946 een (Interuniversitair) Instituut voor Kernwetenschappen opgericht. Het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol ontstond in 1952.

(zie bv Geschiedenis van de wetenschappen in België. http://www.dbnl.org/tekst/hall014gesc02_01/hall014gesc02_01_0031.php )