Wetenschapsreflex leermateriaal: microscopie

Wat?
In onze wereld zijn we constant op zoek naar verklaringen en betekenissen.
Om deze te vinden vertrekken we meestal vanuit gerichte observaties waaraan we eerste, voorzichtige verklaringen koppelen. Dat dit niet steeds even evident is hoeft uiteraard geen betoog.
Ook binnen verschillende wetenschappelijke disciplines is dit een uitdaging waarmee men doordacht dient om te gaan. Doorheen de geschiedenis zijn al verschillende verklaringen weerlegd of onderbouwd dankzij steeds gedetailleerdere observaties en onderzoeken. Dit alles is uiteraard mede mogelijk door de steeds evoluerende technologische ontwikkeling.

Deze spanning tussen observaties en verklaringen is iets waar ook jongeren zich van dienen bewust te zijn. Kunnen we zeker zijn van wat we zien? Of moeten we nog eens (beter) kijken?
Verklaringen zijn er maar we mogen daar ook gerust kritisch mee omgaan.

Waarom?
Historisch en culturele context, onzekerheid en veranderlijkheid, wetenschap en technologie & objectiviteit vs subjectiviteit

Wie?
jongeren van 10-12 jaar (derde graad lager onderwijs)

Hoe?
In de activiteiten hieronder worden jongeren geconfronteerd met deze uitdagingen en geprikkeld om hierover een eigen mening te vormen samen met hun klasgenoten.