Extern NoS-leermateriaal

Verschillende benaderingen zijn mogelijk om NoS aan te brengen bij leerlingen. Wetenschapsonderwijs bestaat uit verschillende domeinen (Abd-El-Khalick, 2012).

NoS vormt één van deze domeinen. In de klas kan het domein van NoS op zichzelf staan als leerinhoud of kan het samen met de andere domeinen geïntegreerd aangebracht worden (Khishfe & Lederman, 2006).