Abstract leermateriaal

In de klas kan aan inzicht in de NoS gewerkt worden door middel van abstracte oefeningen waarbij noch vakspecifieke inhoud, kennis of vaardigheden nodig zijn. De aanpak laat toe om echt te focussen op het NoS-aspect van de oefening. De abstracte aanpak moet wel voldoende gekaderd worden. De link tussen de oefening en de andere wetenschapslessen moet ge√ępliciteerd worden voor de leerlingen. Dit kan door na afloop van een abstracte NoS-oefening een link te leggen met vakspecifieke en vakoverschrijdende inhouden.