Experimenteel leermateriaal

Een andere vorm van leermateriaal dat we onderscheiden bij een geïntegreerde aanpak is het experimenteel leermateriaal. Ook dit leermateriaal is zeer geschikt voor het aanbrengen van NoS-inzichten. Tijdens onderzoeksactiviteiten worden de eigen onderzoekservaringen van de leerlingen via reflectie in verband gebracht met NoS-inzichten (Abd-El-Khalick, 2012). Opdracht waarbij leerlingen meetresultaten vergaren laten bijvoorbeeld toe te reflecteren over de betrouwbaarheid van metingen of het verschil tussen waarnemingen en interpretaties.

De geïntegreerde aanpak heeft als voordeel dat de NoS-inzichten niet vervallen tot een lijstje met begrippen, maar gezien worden als wezenlijk onderdeel van alles wat wetenschappen is (Akerson, Weiland, Pongsanon, & Nargund, 2011). Het nadeel is echter dat de NoS-inzichten meer verborgen zitten voor de leerlingen. Verhalend leermateriaal leent zich erg goed voor het aanleren in het bijzonder van de NoS-inzichten over subjectiviteit en de rol van sociale en culturele factoren (Akerson, Abd-El-Khalick, & Lederman, 2000). Op haar beurt is experimenteel leermateriaal erg waardevol doordat het de link mogelijk maakt tussen NoS en de eigen onderzoekservaringen van de leerlingen die mee het beeld bepalen dat leerlingen zich vormen van de wetenschappelijke praktijk (Van Eijck, Roth, & Hsu, 2008).