Verhalend leermateriaal

De geïntegreerde benadering betekent dat NoS-inzichten een plaats krijgen in de klas ingebed in andere, wetenschappelijke inhouden. Tijdens zo’n activiteiten kunnen zowel NoS-inzichten als andere inhouden van wetenschapsonderwijs als leerdoel vooropstaan. In principe kunnen in nagenoeg elke wetenschapsles één of meerdere inzichten van NoS benadrukt worden door reflectieve vragen aan te reiken zodat NoS-inzichten expliciet worden gemaakt (Lederman & Lederman, 2004). Het is echter ook mogelijk dat de andere, wetenschappelijke inhouden specifiek worden ingezet als leercontext voor NoS-inzichten. 
 
De inbedding van NoS-inzichten kan gebeuren aan de hand van verhalend leermateriaal, zoals biografieën van wetenschappers, casussen uit de wetenschapsgeschiedenis, teksten over de totstandkoming van bepaalde wetenschappelijke kennis, zoals genetica, klimaatsverandering of evolutietheorie  (Abd-El-Khalick, 2012).