Wetenschapsreflex leermateriaal: classificatie

Materie

Wat?
In onze omgeving worden we constant geconfronteerd met verschillen en gelijkenissen. Omdat de wereld op zoveel manieren kan verschillen trachten we daar op een bepaalde manier grip op te krijgen. We pogen structuur te brengen in de chaos van verschillen die er zijn. In de wetenschap gaan we dit onder andere doen aan de hand van classificatie. Een voorbeeld van dergelijke classificatie is de classificatie van dieren.

Waarom?
Rol van objectiviteit versus subjectiviteit, creativiteit, onzekerheid en veranderlijkheid, rol van historisch en sociale context, observatie en interpretatie.

Wie?
Afhankelijk van de keuze van materialen en activiteiten:
LaO 3de graad; SO 1ste graad

Hoe?
We gaan in drie activiteiten kinderen de kans geven om zelf classificatiesystemen te gebruiken en/of vorm te geven.
Eerst laten we hen classificatie uitproberen met parels om daarna de complexiteit te verhogen door dieren als onderwerp te nemen. In totaal zijn er drie opdrachten waarbij ze ofwel een bestaand classificatiesysteem toepassen of waarbij ze zelf een classificatiesysteem moeten ontwerpen aan de hand van voorbeelden. Twee werkwijzen die ook in de wetenschap weer toegepast worden. Op deze manier ontstaat echt inzicht en voeling met het arbitraire karakter van een systeem waarbij we toch streven naar een zo goed mogelijk consensus.