NoS vragen: onderzoeksmethodes

 • Zijn laboranten ook onderzoekers?
 • Kan je aan wetenschap doen zonder na te denken?
 • Ben je een wetenschapper als je enkel denkt, maar niets doet?

 • Wanneer is een methode wetenschappelijk?
 • Is er slechts 1 methode om aan wetenschap te doen?
 • Zijn resultaten nog bruikbaar als je van het onderzoeksplan afwijkt?

 • Waarom plaatsen wetenschappers dingen in hokjes?
 • Kan je aan wetenschap doen zonder te classificeren.
 • Denken konijnen in hokjes?

 • Hebben alle wetenschappers hetzelfde onderzoeksplan?
 • Volgt een wetenschapper steeds dezelfde methode?
 • Welke regels gelden voor wetenschappelijk onderoek?